• slide-bestuursdiensten
  • slide-over-obsd
  • slide-projectondersteuning
  • slide-secretariaatsdiensten

Bestuurs- en secretariaatsdiensten

Bent u op zoek naar een partij om uw administratie en/of organisatorische activiteiten uit te besteden? OBSD levert de volledige ondersteunende diensten voor bedrijven én branche- en belangenverenigingen.

Door veranderende tijden en kostenbeheersing wordt door bedrijven zorgvuldig gekeken naar de kosten binnen de organisatie, en dan vooral naar de voor hun productie bedoelde ondersteunende activiteiten. Bedrijven richten zich dan ook steeds meer op hun corebusiness.

Ook besturen van branche- en belangenverenigingen kijken kritisch naar wat de dienstverlening hen kost. En terecht! Echter, het belang van goed opgeleid ondersteunend personeel mag niet worden onderschat.

OBSD ondersteunt

OBSD levert de volledige ondersteunende diensten (administratieve en organisatorische) voor bedrijven én branche- en belangenverenigingen.

OBSD biedt – zowel in huis, alsook op afstand – deze ondersteunende diensten aan, zonder dat u zelf het personeel in dienst hoeft te nemen. OBSD ontzorgt en voorkomt dat u met hoge personele kosten geconfronteerd wordt. En dit alles DBA-proof! U betaalt dus alleen voor dienstverlening die afgenomen wordt. Niets meer en niets minder.