Bestuursdiensten

Belangen- en brancheverenigingen bestaan uit en voor leden. Leden zijn dan ook de belangrijkste stakeholder. Leden dragen ook gezamenlijk de kosten van de vereniging. Aan het bestuur van de vereniging de taak de vereniging draaiende te houden tegen zo laag mogelijke lasten.

Ondersteuning

OBSD biedt de ondersteuning voor het bestuur aan tegen zeer redelijke kosten. Personele risico’s worden geheel uit handen genomen, terwijl een professionele en deskundige ondersteuning aan de vereniging is gewaarborgd.

Modulaire ondersteuning

De ondersteuning wordt modulair aangeboden. Zo kan een totaalpakket of een deelpakket worden afgenomen, waarin alle ondersteunende diensten zijn opgenomen:

Huisvesting

 • Kantoorhouden aan het vestigingsadres van OBSD;
 • Het postadres (Postbus 285, 2150 AG Nieuw-Vennep);
 • Gebruikmaken van de telefoonfaciliteiten met een eigen welkomstgroet;
 • Gebruikmaken van ICT-faciliteiten, eventueel met een separate server;
 • Webhosting (hierbij wordt gebruik gemaakt van een subcontractor).

Secretariaat

 • Zorgdragen voor redactioneel opstellen en archivering van de door het bestuur genomen beslissingen;
 • Zorgdragen voor redactioneel opstellen en archivering van de door de algemene ledenvergadering genomen beslissingen;
 • Organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen, alsmede bijeenkomsten van werkgroepen, één en ander in samenspraak met voorzitter;
 • Notuleren van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
 • Opmaken en onderhouden van ledenadministratie, eventueel inclusief financiële administratie (hierbij wordt gebruik gemaakt van een subcontractor);
 • Zorgdragen voor KvK-administratie van de vereniging;
 • Wijzigingen in statuten voorbereiden en na akkoord bestuur ten uitvoer brengen;
 • Archiveren en bewaken van overeenkomsten met derden;
 • Verstrekken van rapportages indien van toepassing; één en ander in overleg met de voorzitter;
 • Andere specifieke opdrachten binnen de doelstelling van de vereniging.

Relatiebeheer

 • Contacten onderhouden met strategische partners, voor zover het betreft operationele en uitvoerende taken;
 • Contacten onderhouden met derden, voor zover het betreft operationele en uitvoerende taken;
 • Communicatie binnen de vereniging opdragen, zodat alle correspondentie – waaronder e-mailverkeer – op een juiste wijze kan worden gearchiveerd;
 • Nieuwe geïnteresseerde leden voorzien van informatie over de vereniging.

Projectondersteuning

 • Ondersteuning bieden bij projecten ten behoeve van de leden van de vereniging;
 • In samenspraak met de voorzitter projecten kunnen initiëren en faciliteren.

Financiële administratie

 • De volledige financiële administratie voeren;
 • Bankrekening beheren;
 • Jaarverslaglegging.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een subcontractor.

Open calculatie of fixed fee

De bestuursdiensten worden aangeboden op basis van een open calculatie of een fixed fee (aanneemsom). De hoogte wordt altijd vooraf in samenspraak vastgesteld.