Ethische principes binnen OBSD

Binnen OBSD hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit

Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen OBSD. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen

Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. OBSD behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen OBSD het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen OBSD tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door OBSD resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.