Over OBSD

Goed secretarieel en administratief personeel vinden, is en blijft moeilijk. Maar zulke krachten blijven wel noodzakelijk. Odekerken Bestuurs- en Secretariaatsdiensten – OBSD B.V. – biedt hiervoor de oplossing.

Ondersteunend personeel essentieel

Bij OBSD zijn wij ervan overtuigd dat ondersteunend personeel voor bedrijven, alsook voor verenigingen, van essentieel belang is en blijft. Immers, de organisatie zal toch een administratie en archief moeten onderhouden. Daarnaast zijn er vele zaken die geregeld moeten worden. Als dit door mensen uit de corebusiness moet worden gedaan, wordt het veelal niet met dezelfde efficiëntie gedaan dan wanneer een ondersteuner deze taak op zich zou nemen.

Kostenbewust

Het is OBSD ook duidelijk dat bedrijven en verenigingen op de kosten moeten letten. Hier werkt de wetgeving, zeker de Wet Werk en Zekerheid, niet aan mee. Bedrijven en verenigingen worden daarnaast vaak geconfronteerd met hoge arbeidskosten bij bijvoorbeeld ziekte en re-integratie. Daar zitten zij niet op te wachten!

Ontzorgen

Doordat OBSD meerdere klanten heeft, kan het personeel op meerdere accounts worden ingezet. Daardoor heeft de klant minder kosten en kan toch de hoogwaardige dienstverlening geboden worden waar de klant recht op heeft. Om deze reden is OBSD opgericht: om klanten te ontzorgen.

Onderscheid OBSD

OBSD onderscheidt zich van traditionele secretaresse-uitzendbureaus, doordat zij een dienstenpakket aanbiedt inclusief faciliteiten en niet simpel een medewerker detacheert of plaatst bij de klant. Daarnaast staat OBSD voor flexibiliteit, waarbij het werken na kantoortijd zeker tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, indien daartoe bij de klant noodzaak bestaat.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Ethische Principes

OBSD heeft op 11 juli 2017 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, waarmee het bedrijf zich confirmeert aan de gestelde eisen van de Code bij het voeren van bestuursbureau’s van diverse brancheverenigingen. Daarnaast hechten wij bij OBSD belang aan ethische principes.

Ons team staat klaar om u als klant te begroeten!